Trường hợp không cần xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

  • slide 1
  • Slide 2
  • slide 3
  • slide 4

Trường hợp không cần xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất


Cụ thể, 2 trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) mà không cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy nhiên vẫn phải đăng ký biến động, đó là:

- Trường hợp 1: Chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác đã được pháp luật cho phép;

- Trường hợp 2: Chuyển từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Chuyển mục đích sử dụng đất
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định rõ hai trường hợp không phải xin phép khi chuyển mục đích SDĐ. Ảnh minh họa

Đồng thời, người SDĐ khi có nhu cầu chuyển mục đích SDĐ phải nộp 1 bộ hồ sơ, trong đó gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu có sẵn; Giấy chứng nhận quyền SDĐ; Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền SDĐ ở.

Thông tư cũng yêu cầu các Văn phòng đăng ký đất đai phải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa đối với những trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích SDĐ vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với những trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thông tư trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/3/2015.

(Theo Chinhphu.vn)