Báo giá thiết kế

  • slide 1
  • Slide 2
  • slide 3
  • slide 4

Báo giá thiết kế


GÓI THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỒ SƠ
GÓI SƠ BỘ (Thời gian thực hiện: 07 ngày)

Bản vẽ sơ phác công trình, đáp ứng các nhu cầu xây dựng thô cho các công trình nhà phố hoặc biệt thự đơn giản.

+ Phối cảnh ngoại thất

+ Mặt bằng

+ Mặt đứng

+ Mặt cắt

+ Bản vẽ xin phép xây dựng

NHÀ PHỐ BÁO GIÁ
< 250m2 5.000.000đ/hs
250m2- 500m2 6.000.000đ/hs
BIỆT THỰ BÁO GIÁ
< 250m2 6.000.000đ/hs
250m2 - 500m2 7.000.000đ/hs
GÓI THÔNG DỤNG
(Thời gian thực hiện: 14 ngày)

Bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh đáp ứng kỹ thuật và thẩm mỹ, phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện công trình.

+ Phối cảnh ngoại thất

+ Thiết Kế Kiến Trúc

+ Thiết Kế Kết Cấu

+ Thiết Kế Hệ Thống Điện

+ Thiết Kế Hệ Thống Nước

+ Thiết Kế Hệ Thống điện thoại, Internet, chống sét, nối đất

+ Tư vấn nội thất

NHÀ PHỐ BÁO GIÁ
30m2- 100m2 90.000đ/m2
100m2- 200m2 85.000đ/m2
200m2- 300m2 80.000đ/m2
300m2- 400m2 75.000đ/m2
400m2- 1000m2 70.000đ/m2
BIỆT THỰ BÁO GIÁ
100m2- 150m2 90.000đ/m2
150m2- 200m2 85.000đ/m2
200m2- 300m2 80.000đ/m2
300m2- 400m2 75.000đ/m2
400m2- 1000m2 70.000đ/m2
GÓI CAO CẤP
(Thời gian thực hiện: 21ngày)

Bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh và hồ sơ thiết kế nội thất đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng cao cấp, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.

+ Thiết Kế Kiến Trúc

+ Thiết Kế Kết Cấu

+ Thiết Kế Hệ Thống Điện

+ Thiết Kế Hệ Thống Nước

+ Thiết Kế Hệ Thống Điện Thoại, Internet, chống sét, nối đất

+ Hồ sơ thiết kế 3D nội thất

+ Hồ sơ khai triển nội thất

+ Hồ sơ dự toán công trình

+ Thuyết minh thiết kế

+ Giám sát tác giả

+ Tư vấn funiture

NHÀ PHỐ BÁO GIÁ
< 100m2 95.000đ/ m2
100m2- 200m2 90.000đ/ m2
200m2- 300m2 85.000đ/ m2
300m2- 400m2 80.000đ/ m2
400m2- 1000m2 75.000đ/ m2
BIỆT THỰ BÁO GIÁ
100m2- 200m2 95.000đ/ m2
200m2- 300m2 90.000đ/ m2
300m2- 400m2 85.000đ/ m2
400m2- 1000m2 80.000đ/ m2