Thi công xây dựng cơ bản

  • slide 1
  • Slide 2
  • slide 3
  • slide 4

Thi công xây dựng cơ bản


      -  CTy Chúng tôi, là nhà thầu chuyên thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp: Thi công cơ sở hạ tầng, xây dựng hoàn thiện nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải...

      - Chúng tôi có kinh nghiệm thi công xây dựng các công trình đòi hỏi tiêu chuẩn cao về an toàn và chất lượng khi đưa vào sử dụng như: nhà máy sản xuất thực phẩm, nhà máy sản xuất thủy sản xuất khẩu...

      - Chúng tôi luôn đề cao công tác bảo trì, sửa chữa cũng như việc xây dựng mở rộng các nhà máy